گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

 
تاریخچه مامائی در مشهد
 
 
اولین آموزشگاه مامائی، در سال 1341 در مشهد تأسیس شد که پرستار ماما تربیت می کرد.
چند سال بعد مدرسه مامائی طوس تحت پوشش وزارت بهداری وقت، مامای فوق دیپلم (کاردان مامائی) تربیت می کرد که این امر تا سال 1366 ادامه داشت .
در سال 1355 اولین دوره کارشناسی مامائی توسط آموزشگاه نرجس وابسته به دانشگاه مشهد که در آن موقع جدا از وزارت بهداری بود ، ایجاد گردید.
در سال 1366 این دو مجموعه با ادغام دانشگاه و وزارت بهداری، به نام رشته مامائی در دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت نوین خود را آغاز نمود.
از بناهای به یادگار مانده از سال 1341 ، ساختمان مامائی طوس می باشد که در حال حاضر مرکز مهارت های بالینی دانشکده، کتابخانه، سالن کامپیوتر و سالن اجتماعات و چند کلاس درس در این مجموعه قرار دارد.

 / 0 نظر / 18 بازدید